1 abszolút értéke?

497

Pozitív szám abszolút értéke maga a szám.
Negatív szám abszolút értéke a szám ellentettje.

Tehát az 1 abszolút értéke 1

-1 abszolút értéke is 1

Egy szám abszolút értéke, az adott szám nullától mért távolsága.