A szavak végén legtöbbször hosszú az ú betű?

896

Igen a szavak végén legtöbbször hosszú az ú betű.

Vannak azonban kivételek. Például:

Pityu, Samu, Icu.

apu, anyu, gyalu, daru, áru, alku, lapu, bábu, satu, kapu, hamu, falu, batyu, zsalu.