abszolút mutatószámok és relatív mutatószámok

117

abszolút mutatószámok és relatív mutatószámok

Milyen altípusai vannak e két mutatószám csoportnak? Soroljon fel legalább ötöt a kettőből együttesen!

abszolút mutatószámok
– egyedi számok
– összegek
– különbségek
– középértékek

relatív mutatószámok
– megoszlási viszonyszám
– dinamikus összehasonlító viszonyszám
– területi összehasonlító viszonyszám
– koordinációs összehasonlító viszonyszám
– intenzitási viszonyszám