Ismertesse, hogy kit minősít az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak?

94

Ismertesse, hogy kit minősít az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak?

Megoldás:

1) szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
2) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,
3) szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
4) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést
alkalmazott vele szemben,
5) kényszertörlési eljárás alatt áll,
6) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó
terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre
megállapított adóteljesítményének hetven százalékát azzal, hogy az adózó terhére
megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt
évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes
adókülönbözettel,
7) a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben
esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege meghaladja
az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát,
8) székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás
akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a
tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.
A csoportos adóalany, ha legalább egy tagja kockázatos adózó.

A megoldás a 2022 -es törvényekkel van összhangban.

Mérlegképes könyvelő adó vizsga kérdés, válasz, megoldás.

Köszönjük, hogy a 987hu-t olvasod.