Melyek a kétjegyű mássalhangzók?

774

A kétjegyű mássalhangzók:

cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs