Mit hívunk biomasszának?

198

Mit hívunk biomasszának?

Biomasszának hívjuk a Földön található összes állati és növényi szerves anyag összességét.

Energetikai szerint pedig a hasznosítható szerves anyagok összességét értjük alatta.

A növényi eredetű biomassza, például természetes vegetációból, szántóföldi vagy kertészeti növényekből, erdőből, rétről, legelőről vagy vízi növényekből származó szerves anyag.

Az állatvilágból származó, lehet az állattenyésztés fő és mellékterméke, hulladéka.

Az emberi tevékenységből származó szerves hulladékok és a melléktermékek is a biomassza fogalmába tartoznak.