Utász szó jelentése?

99

Az utász szó hadászati kifejezés.

Utak, hidak és árkok építésével foglalkozó katona az utász.