Utász szó jelentése?

748

Az utász szó hadászati kifejezés.

Utak, hidak és árkok építésével foglalkozó katona az utász.