Utász szó jelentése?

340

Az utász szó hadászati kifejezés.

Utak, hidak és árkok építésével foglalkozó katona az utász.