Az időbeli elhatárolások fogalma, fajtái és számviteli kezelése. Az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó gazdasági események azonosítása, elszámolása.

55

Az időbeli elhatárolások fogalma, fajtái és számviteli kezelése. Az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó gazdasági események azonosítása, elszámolása.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként kell kimutatni minden olyan bevételt, amely a mérlegkészítés után jelennek meg a vállalkozás számára pénzeszközként. Ide tartozik a járó bevétel elszámolása (bérleti díj, értékpapírok dec.31-ig járó kamatbevétele, diszkont értékpapírok dec.31-ig járó kamatbevétele, az értékpapírok árfolyamnyeresége, ha a pénzügyi realizálás a következő évben vagy években esedékes.

A költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása olyan költséget, ráfordítást foglal magába, amely már kiadásként – pénzeszköz csökkenésként megvalósult, – de még nem jelentkezik költségként. Ide soroljuk az értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó bizományosi díjat, opciós díjat, az előre kifizetett költségeket, kamatokat, váltótartozást.

Halasztott ráfordítások közé olyan tartozásnövekedést sorolunk, mely csak a jövőben lesz ráfordítás. E csoport körét számviteli törvény előírja (tartozásátvállalás, beruházási hitel és kötvénykibocsátás elhatárolt árfolyam vesztesége)

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az olyan bevételeket, melyeknek már a pénzeszköz növekedése megtörtént, de még nem bevétele az üzleti évnek. Ide tartozik pl. az előre megkapott bérleti díj, valamint a költségek ellentételezésére kapott támogatás.

A költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása olyan költség, ráfordítás, amely még nem pénzkiadást. Ide tartozik a társaság által fizetendő kamat, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam vesztesége, ha a következő évben, években realizálódik.

Halasztott bevételként kell elszámolni minden olyan eszköz növekedést, amely csak a jövő évben lesz bevétel. Ide tartozik az elengedett kötelezettség, a fejlesztési célra kapott támogatás, a térítés nélküli átvétel, a negatív üzleti vagy cégérték.
Az időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartására nincs előírt forma. A törvény által előírt követelmény, hogy meghatározható legyen belőle, melyik eszközcsoportra vonatkozik, milyen időbonban történt az elhatárolása, illetve az elhatárolást mikor és milyen mértékben csökkentették.

Számviteli kérdés / válaszok.