Nyelvtani Törvények V Osztály: Hiátus, Illeszkedés törvénye, Képzés helye szerinti részleges hasonulás, Zöngésség szerinti részleges hasonulás, Összeolvadás, Írásban jelölt teljes hasonulás

104

Hiátus: magánhangzó torlódásnál { j } hangot ejtek pl: Bea,Dia,tea,rádió,szia

Illeszkedés törvénye: Magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalék

Mély hangrendű szóhoz mély hangrendű toldalék

Vegyes hangrendű szóhoz legtöbbször mély

Összetett szónál az utolsó tagot kell nézni

Képzés helye szerinti részleges hasonulás: n+b/p=azonban { azomban } n+b/p= { m }

n+gy/ty=gyöngy { gyönygy } n+gy/ty= { ny }

Zöngésség szerinti részleges hasonulás: bicikli =k zöngétlen+l zöngés { bicigli } =g zöngés+l zöngés

Írásban jelölt teljes hasonulás: kalappal=kalap+val VAL/VEL/VÁ/VÉ

Írásban jelöletlen teljes hasonulás: Két hang közül az egyiket hosszan ejtem pl: utca { ucca }

Összeolvadás: Két hangból ejtéskor keletkezik egy harmadik hang pl: kertjük = t+j=ty { kertyük }

Rövidülés: Hosszú mássalhangzó után még egy mássalhangzó van akkor pl: otthon { othon }

Kiesés: Három hang közül ejtéskor az egyiket nem ejtem pl: mindnyájan= n+d+ny= nny { minnyájan }

 

Köszönjük, hogy a 987hu-t olvasod.

Rejtvény fejtés kérdés válasz megoldás. Tudás bázis.