Nem tudhatom hogy másnak e tájék mit jelent?

75

nem tudhatom hogy másnak e tájék mit jelent?

nem tudhatom hogy másnak e tájék mit jelent egy idézet Radnóti Milkós Nem tudhatom.. című verséből.

A Nem tudhatom… egy szülőföldet megidéző költemény. A vers megható hitvallás a hazáról, a hazaszeretetről, még akkor is mikor a haza kitagadja.

A költemény megjelenési dátuma: 1944. január 17.