Számviteli alapelvek – a számviteli törvény által nevesített alapelvek

556

Számviteli alapelvek – a számviteli törvény által nevesített alapelvek:

1. vállalkozás folytatásának elve

TARTALMI ALAPELVEK:

2. teljesség elve
3. valódiság elve
4. óvatosság elve
5. összemérés elve
6. tartalom elsődlegessége a formával szemben elv

KIEGÉSZÍTŐ ALAPELVEK:

7. egyedi értékelés elve
8. bruttó elszámolás elve
9. időbeli elhatárolás elve
10. lényegesség elve
11. költség-haszon összevetésének elve

FORMAI ALAPELVEK:

12. világosság elve
13. folytonosság elve
14. következetesség elve

A nem nevesített alapelvek:
– hasznosíthatóság elve
– semlegesség elve
– időszerűség elve
– helytállóság elve