Szomszédból átlógó faágak levágása?

1908

Az átlógó ágakat levágni csak úgy nem szabad.

Amennyiben zavaróak az agák, akkor első körben szóban meg kell kérni a szomszédot, hogy vágja le. Ha nem vágja le, akkor következő lépés az írásbeli felszólítás. Ha ez sem hoz eredményt, abban az esetben lehet jogi útra terelni a dolgot.

Ha levágjuk mi, abban az esetben előfordulhat, hogy beperel minket a szomszéd. Legrosszabb esetben pénzbírságot kaphatunk. Vagyonjogi pert kezdeményezhet a szomszéd és kártérítésként a faág értékét követelheti.

A Polgári Törvénykönyv értelmében a más tulajdonában álló, áthajló ágakat akkor vághatjuk le, ha azok zavarnak, a föld rendes használatában gátolnak minket, és a fa tulajdonosa azokat a felhívásunk ellenére sem távolítja el önszántából.