y generáció mit jelent?

345

A marketing a különböző időpontban született embereket, nemzedékeket különböző korcsoportba sorolja.

Ez a csoportosítás a generációs marketing.

Az y generációba a 1980 és 1994 között születetteket soroljuk be.