z generáció mit jelent?

79

A marketing a különböző időpontban született embereket, nemzedékeket különböző korcsoportba sorolja.

Ez a csoportosítás a generációs marketing.

Az z generációba a 1995 és 2010 között születetteket soroljuk be.